Buku Teks Tasawwur Islam Tingkatan 4

Buku Teks Tasawwur Islam Tingkatan 4 (pdf dan digital)

Buku Teks Tasawwur Islam Tingkatan 4 adalah satu sumber pembelajaran yang penting bagi pelajar-pelajar di Malaysia yang mengikuti kurikulum pendidikan Islam. Buku ini membahas pelbagai aspek agama Islam dari sudut tasawwur atau pemahaman yang mendalam. Dalam era digital yang semakin maju, kini buku teks ini telah diadaptasi ke dalam format PDF dan digital untuk memudahkan akses pelajar-pelajar kepada bahan pembelajaran.

Buku Teks Digital Tasawwur Islam Tingkatan 4

Untuk download full Bab buku teks Tasawwur Islam Tingkatan 4 klik link ini – Buku Teks Taswwur Islam tingkatan 4

 • Bab 1 – Islam Sebagai Al-Din
  • Pelajaran 1 : Islam Adalah Cara Hidup
  • Pelajaran 2 : Akidah Menurut Islam
  • Pelajaran 3 : Ibadah Menurut Islam
  • Pelajaran 4 : Akhlak Menurut Islam
  • Pelajaran 5 : Prinsip Pandangan Hidup Islam
 • Bab 2 – Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah Allah SWT
  • Pelajaran 6 : Fitrah Kejadian Insan
  • Pelajaran 7 : Tanggungjawab Sebagai Hamba dan Khalifah Allah SWT
  • Pelajaran 8 : Peranan Wahyu dan Akal
 • Bab 3 – Sistem Sosial Islam
  • Pelajaran 9 : Asas Sistem Sosial Islam
  • Pelajaran 10 : Sistem Kekeluargaan Menurut Islam
  • Pelajaran 11 :;Prinsisp Pergaulan Menurut Islam
  • Pelajaran 12 : Hiburan menurut Islam
  • pelajaran 13 : Kesenian Menurut Islam

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *